VÅR INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy för Coca-Colas digitala plattform

 

När du besöker en hemsida I samband med en kampanj samlar vi in viss information från dig. Du ska inte skicka in känslig information om dig själv eller andra om du inte har deras medgivande.

Ansvarig för datahanteringen är Coca-Cola Services NV / SA and Coca-Cola AB.

Som en del av datahanteringen kan informationen överföras och hanteras i alla länder där The Coca-Cola Company har faciliteter eller tjänster, men endast om hanteringen är i enlighet med personuppgiftslagen och alla kriterier är uppfyllda. Överföring av information till länder utanför EU kan ske men endast i enlighet med de regler och förordningar som exempelvis EU-kommissionens standardkontrakt.

Direktmarknadsföring, marknadsföring för tredje part och marknadsföring via e-post, telefon, post, pushnotifieringar och SMS görs endast efter medgivande om lagstiftningen kräver det.

Delande av information till andra, om nödvändigt I avtalet, kan inkludera företag inom The Coca-Cola Company, strategiska partners, tredje part för direktmarknadsföring, marknadsföringspartners och tredje parts annonseringsföretag.

Du har full rätt att ta tillbaka ditt medgivande om att motta reklam genom att kontakta The Coca-Cola Company via e-post konsumentkontakt.se@cokecce.com.

En full beskrivning kring hur vi hanterar din information finner du nedan.

1.   Integritetspolicy

Coca-Cola Company och dess samarbetspartner (gemensamt även kallade ”vi”. ”vår” och ”oss” tar sekretessfrågor på allvar och vill att du ska känna till hur vi samlar in, använder och lämnar ut information. Denna integritetspolicy beskriver våra rutiner i samband med information som vi samlar in genom aktiviteter som är länkade till denna integritetspolicy, inklusive webbplatser (våra ”webbplatser”) och mobila webbplatser, applikationer, widgets och andra interaktiva mobila funktioner (gemensamt kallade våra "appar"), via våra webbsidor och appar såsom belöningsprogram, genom våra officiella sidor i sociala medier som vi kontrollerar (våra ”sociala medier”) samt via HTML-formaterade e-postmeddelanden som vi skickar till dig (gemensamt kallas alla sidor på Internet, inklusive sociala medier, appar och webbplatser för ”webbplatserna”).

Du kommer att ha möjlighet att läsa denna integritetspolicy under och efter registreringsprocessen på webbplatserna. Då du ger oss tillgång till dina personuppgifter samtycker du till de villkor och bestämmelser som finns i denna integritetspolicy.

Coca-Cola Services NV/SA med registrerad företagsadress på Chaussée de Mons 1424, 1070 i Bryssel, Belgien och Coca-Cola AB med företagsadressen Dryckesvägen 2C, 13689 Haninge, Sverige är rättsansvariga för de personuppgifter som du tillhandahåller oss.

Med förbehåll för tillämplig dataskyddslag och när det krävs, för gällande lokala datadelningsavtal, kan vi också ge våra lokala tappningsföretag tillgång till dina personuppgifter, exempelvis Coca-Cola Enterprises Sweden
Dryckesvagen2C Haninge, 136 87 Sweden, eller dess efterträdare i händelse av strukturförändringar i förhållande till marknadsföringsaktiviteter och/eller vid kommunikation om produkter och/eller kampanjer från The Coca-Cola Company.
 

2.   Definitioner

a.   ”Personuppgifter” är uppgifter som är relaterade till en identifierad eller identifierbar person, såsom:

 • Namn;
 • Användarnamn;
 • Postadress (inklusive fakturerings- och leveransadress);
 • Telefonnummer (inklusive hem- och mobilnummer);
 • E-postadress;
 • Kredit- och bankkortsnummer;
 • Profilbild;
 • Konto-ID för sociala medier (såsom användarnamn på Facebook);
 • Platsinformation, om platsinformationen är relaterad till en identifierbar person;
 • Personliga egenskaper;
 • Hobbyer och intressen; eller
 • Konsumtionsvanor

En identifierbar person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, framför allt med hänvisning till ett identifikationsnummer eller till en eller flera faktorer som är specifika för dess fysiska, fysiologiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

b.   ”Känsliga personuppgifter” är personuppgifter som är relaterade till känsliga ämnen såsom:

 • Ras eller etiskt ursprung;
 • Politiska åsikter;
 • Religion eller annan trosuppfattning;
 • Hälsa eller medicinskt tillstånd;
 • Brottslig bakgrund;
 • Fackföreningstillhörighet; eller
 • Sexuell läggning

Vi ber dig att inte lämna ut några känsliga uppgifter för oss, varken på eller genom våra webbplatser.

c.   ”Övrig information” är alla uppgifter som inte avslöjar din specifika identitet och inte tillåter en efterföljande identifiering av individen, till exempel:

 • Information om webbläsare och enhet;
 • Information om serverloggfil;
 • Information insamlad genom cookies, pixeltaggar och andra tekniker, förutsatt att en efterföljande identifiering av användaren är utesluten;
 • Användardata för appar;
 • Demografisk information och övrig information som du lämnat;
 • Sammanställd information

d.   Andra människors personuppgifter

Du får inte skicka in några personuppgifter som rör andra personer till oss eller till våra tjänsteleverantörer i anslutning till webbplatserna. I stället måste du se till att de här personerna lämnar sina egna personuppgifter till oss direkt, även om de exempelvis använder denna webbplats tillsammans med dig. Om du, trots denna varning, lämnar ut personuppgifter som rör andra personer till oss genom denna webbplats tolkar vi detta som att du att du har fått ett förhandstillstånd och ett uttryckligt medgivande av den berörda personen att göra detta, inklusive att vi får använda de här personuppgifterna i enlighet med denna integritetspolicy.
 

3.   Hur vi kan komma att samla in personuppgifter

Med förbehåll för tillämplig dataskyddslagstiftning och, där så krävs, ditt medgivande , kan vi och våra tjänsteleverantörer (som kan agera på uppdrag av vårt företag) samla in personuppgifter på en mängd olika sätt, bland annat

 • genom webbplatserna: Vi kan komma att samla in personlig information via webbplatserna, till exempel då du börjar prenumerera på nyhetsbrev, laddar ner en app eller gör ett inköp.
 • genom din användning av en app: När du hämtar och använder en app kan vi och våra serviceleverantörer komma att, med hjälp av din enhets nummer, spåra och samla in data om appens användning, till exempel datum och tid då appen på din enhet bereder sig tillgång till våra servrar och vilken information och vilka filer som har hämtats till appen.
 • från dig när du skriver in uppgifterna frivilligt: Information som födelsedatum, kön och postnummer samt övrig information, till exempel vilken kommunikationsmetod du föredrar, kan samlas in när du frivilligt lämnar denna information. Men i de fall där detta inte kan kombineras med personuppgifter som på ett sätt som identifierar eller kan identifiera dig kommer denna information inte att anses som dina personuppgifter och vår behandling av dem kommer då inte att regleras av gällande dataskyddslagstiftning eller omfattas av de relevanta sektionerna i denna integritetspolicy. (I alla andra fall kommer de här uppgifterna att anses som dina personuppgifter, regleras av tillämplig dataskyddslagstiftning och bli föremål för de relevanta sektionerna i denna integritetspolicy).
 • genom din fysiska plats: Vi kan komma att samla in information om din enhets fysiska plats genom att använda till exempel satellit, mobiltelefon eller Wi-Fi-signaler. Vi kan komma att använda din enhets fysiska plats för att erbjuda dig personligt anpassade, platsbaserade tjänster och innehåll. Vi kan också komma att avslöja din enhets fysiska plats för våra marknadsföringspartner, i kombination med information om vilken reklam du tittat på och övrig information vi samlat in, så att de kan erbjuda dig mer personligt anpassat innehåll och studera olika reklamkampanjers effektivitet. I vissa fall kan du få möjlighet att tillåta eller avböja sådan användning och/eller sådant avslöjande av din enhets plats, men om du väljer att avböja sådan användning och/eller sådant avslöjande kan det hända att vi och/eller våra marknadsföringspartners inte kan erbjuda dig tillämpliga personligt anpassade tjänster och innehåll.
 • offline: Vi kan komma att samla in personlig information från dig offline, till exempel då du kontaktar kundtjänst. Om så är fallet, kommer vi då att hänvisa dig till denna integritetspolicy.
 • från andra källor: Vi kan få dina personuppgifter från andra källor, till exempel från offentliga databaser; gemensamma marknadsföringspartner; sociala medieplattformar; från personer du är vän med eller på annat sätt ansluten till på sociala medieplattformar samt från tredje parter. Med förbehåll för tillämplig dataskyddslagstiftning och, där så krävs, ditt medgivande. Om du till exempel väljer att ansluta ditt sociala mediekonto till ditt webbplats-/appkonto eller till något annat konto som du har skapat i anslutning till våra tjänster, kommer vissa personuppgifter från ditt sociala mediekonto att delas med oss, vilket kan inkludera personuppgifter som utgör en del av din profil eller dina vänners profiler.

De personuppgifter som du lämnar via webbplatserna kan kombineras med personuppgifter och andra uppgifter som du har lämnat till oss (antingen on- eller offline), uppgifter som är offentligt tillgänglig samt med uppgifter som vi på andra sätt kan få tillgång till offline.
 

4.   Hur vi kan komma att använda personuppgifterna

Med förbehåll för sektion 6 nedan, den tillämpliga dataskyddslagen, och där så krävs, ditt medgivande, kan vi använda dina personuppgifter i följande syfte (detta är inte en definitiv lista):

 • för att svara på dina frågor och förse dig med sådant du begärt, till exempel för att skicka nyhetsbrev till dig eller besvara dina frågor och kommentarer;
 • för att skicka administrativ information, till exempel information om webbplatserna och förändringar i våra villkor, bestämmelser och policy till dig; Eftersom denna information kan vara viktig för dig då du använder webbplatserna kan du inte välja bort denna kommunikation.
 • för att genomföra och uppfylla dina beställningar och/eller donationer, till exempel för att hantera dina betalningar, leverera din beställning, kommunicera med dig om din beställning och ge dig kundservice i samband med detta;
 • för att ge dig uppdateringar och meddelanden om våra produkter och/eller tjänster, erbjudanden och program samt för att skicka inbjudningar att delta i speciella program och i direkta marknadsföringssyften;
 • för att återanknyta om vi inte hört från dig på ett tag;
 • för att skicka reklam/marknadsföringsmaterial från våra samarbetspartner och från våra marknadsförings- och strategiska partners.
 • för att anpassa din upplevelse på webbsidorna genom att presentera produkter, tjänster och erbjudanden som är skräddarsydda för dig med de personuppgifter som du har angett;
 • för att hantera bonusar, priser och donationer där så är tillämpligt;
 • för att ge dig möjlighet att delta i enkäter, utlottningar, direktvinstchanser, tävlingar och andra erbjudanden samt för att administrera dessa aktiviteter; En del av dessa aktiviteter har ytterligare regler som kan innehålla ytterligare information om hur vi använder och avslöjar din personliga information, därför är det viktigt att du läser igenom de ytterligare reglerna noga.
 • för att ge dig möjlighet att kontakta och kontaktas av andra användare via webbplatserna i den mån detta är tillåtet på föreliggande webbplats;
 • för att ge dig möjlighet att delta i anslagstavlor, chatt, profilsidor och bloggar samt andra tjänster där du kan lägga upp information och material (inklusive våra sociala medier);
 • för att ge dig möjlighet för social delning, inklusive liveflöden på sociala medier;
 • för våra affärsändamål, till exempel analys och affärsadministration, intern affärsadministrering och prognoser, marknadsundersökningar, revisioner, utveckling av nya produkter, förbättring av våra webbplatser, förbättring av våra tjänster och produkter, identifikation av användartrender, uppskattning av effektiviteten hos våra marknadsföringskampanjer, personlig anpassning av din upplevelse på webbplatserna och av innehåll baserat på dina tidigare aktiviteter på webbplatserna samt för mätning av kundbelåtenhet och tillhandahållande av kundservice (inklusive felsökning i samband med kunders problem).
 • i den mån vi anser det nödvändigt eller lämpligt: (a) enligt tillämplig lag, inklusive lagar utanför det land där du är bosatt; (b) i enlighet med juridiska procedurer; (c) för att besvara frågor från offentliga och statliga myndigheter, inklusive offentliga och statliga myndigheter utanför det land där du är bosatt; (d) för att upprätthålla våra villkor och bestämmelser; (e) för att skydda vår verksamhet eller våra samarbetspartners verksamhet; (f) för att skydda våra och/eller våra samarbetspartners, dina eller andras rättigheter, sekretess, säkerhet och egendom; samt (g) för att ge oss möjlighet att söka tillgänglig rätt till kompensation eller begränsa skador som vi kan komma att åsamkas.
   

5.   Hur personlig information kan komma att lämnas ut

Med förbehåll för sektion 6 nedan, den tillämpliga dataskyddslagen, och, när det krävs, ditt medgivande kan dina personuppgifter lämnas ut till följande mottagare och i följande syften (detta är inte en definitiv lista):

 • till våra samarbetspartner (exempelvis till våra koncernföretag) i enlighet med de syften som beskrivs i denna integritetspolicy;
 • till våra utomstående serviceleverantörer och samarbetspartner som tillhandahåller tjänster som webbvärdtjänster, dataanalys, betalningshantering, orderhantering, infrastruktur, IT-tjänster, kundservice, e-posttjänster, kreditkortshantering, revisionstjänster och liknande tjänster, i syfte att ge dem möjlighet att tillhandahålla dessa tjänster;
 • till våra utomstående strategiska partners med vilka vi kan komma att ingå specialrelationer; Eftersom dessa tredje parter kommer att använda din personliga information i enlighet med deras egna sekretessrutiner bör du gå till deras webbplatser för att se information om deras integritetspolicy.
 • till tredje parter som, exempelvis i samband med kampanjer, sponsrar utlottningar, direktvinstchanser, tävlingar och andra erbjudanden, för att lämna listor med vinnares namn och länder där de är bosatta och/eller för att tillkännage namnen på besökarna på webbplatserna (till exempel på vår blogg) eller i övrigt i enlighet med reglerna som gäller för ifrågavarande kampanj; I fall där villkor och bestämmelser i regler för hantering av din personliga information strider mot denna integritetspolicy ska villkor och bestämmelser i reglerna gälla.
 • för att identifiera dig för personer du skickar meddelanden till via webbplatserna;
 • till tredje part vid eventuell omorganisation, sammanslagning, försäljning, samriskföretag, överlåtelse, överföring eller annan disposition av vårt företag, våra tillgångar eller våra aktier (inklusive i samband med eventuell konkurs eller liknande procedurer);
 • i den mån vi anser det nödvändigt eller lämpligt: (a) enligt tillämplig lag, inklusive lagar utanför det land där du är bosatt; (b) i enlighet med juridiska procedurer; (c) för att besvara frågor från offentliga och statliga myndigheter, inklusive offentliga och statliga myndigheter utanför det land där du är bosatt; (d) för att upprätthålla våra villkor och bestämmelser; (e) för att skydda vår verksamhet eller våra samarbetspartners verksamhet; (f) för att skydda våra och/eller våra samarbetspartners, dina eller andras rättigheter, sekretess, säkerhet och egendom; samt (g) för att ge oss möjlighet att söka tillgänglig rätt till kompensation eller begränsa skador som vi kan komma att åsamkas.
   

6.   Hur personuppgifter i anslutning till sociala medietjänster kan komma att användas och lämnas ut

Med förbehåll för tillämplig dataskyddslagstiftning, och, där det behövs, ditt medgivande kan dina personuppgifter användas och lämnas ut till följande mottagare i anslutning till sociala medietjänster (detta är inte en definitiv lista):

 • av dig själv på anslagstavlor, chatt, profilsidor och bloggar samt andra tjänster där du kan lägga upp information och material (inklusive våra sociala mediesidor);Observera att all information du lägger upp eller avslöjar via dessa tjänster blir offentlig information och kan bli tillgänglig för besökare på webbplatserna samt för allmänheten. Vi uppmanar dig därför att tänka efter mycket noga innan du avslöjar din personliga information eller annan information på webbplatserna.
 • om du deltar i socialt delande (till exempel om du ansluter ditt sociala mediekonto till ditt webbplatskonto eller loggar in på ditt webbplatskonto från ditt sociala mediekonto), för dina vänner som är anknutna till ditt sociala mediekonto, för andra användare av webbplatsen liksom för företaget som tillhandahåller ditt sociala mediekonto, i samband med socialt delande; om du till exempel registrerar dig på webbplatserna med hjälp av ett sociala mediekonto kan vi lägga upp ett standardmässigt registreringsmeddelande på din sociala medieprofil, och om du klickar på en ”gilla-knapp” på en webbplats medan du är inloggad på ditt sociala mediekonto kommer dina aktiviteter att överföras till ifrågavarande sociala medieföretag och kan bli tillgängligt i din sociala medieprofil; Då du ansluter ditt webbplatskonto till ditt sociala mediekonto ger du oss tillstånd att dela information med det företag som tillhandahåller ditt sociala mediekonto och du är underförstådd med det faktum att användningen av informationen vi delar kommer att lyda under den sociala mediewebbplatsens integritetspolicy. Om du inte vill att din personliga information ska delas med andra användare eller med företaget som tillhandahåller ditt sociala mediekonto bör du inte ansluta ditt sociala mediekonto med ditt webbplatskonto och inte dela i socialt delande på webbplatsen.
 • av dig själv om du deltar i en liveströmning på sociala medier (vilket du kan komma att göra om du till exempel refererar till oss i ett inlägg på sociala medier eller ”gillar” oss på en sociala medierplattform); Om du deltar kan det hända att ditt offentliga användarnamn och din profilbild visas på webbplatserna tillsammans med ditt inlägg, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig dataskyddslag.
   

7.   Hur vi använder personuppgifter i marknadsföringssyfte

Under förutsättning att vi har ditt samtycke, om så krävs av tillämplig lag, kan vi använda personuppgifterna för att förse dig med dig med material för direktmarknadsföring om våra produkter och/eller tjänster, om produkter och tjänster från våra dotterbolag och samarbetspartner, samt annat marknadsföringsmaterial som vi tror kan vara av intresse för dig. Denna kommunikation kan ske genom (utan begränsningar) e-post, telefon, post, pushmeddelanden eller via SMS. På de relevanta webbplatssidorna kommer det, i förekommande fall, att finnas godkännandemekanismer för dessa typer av kommunikation, och om så krävs enligt tillämplig lag. Observera att du kan återkalla ett givet samtycke när som helst med framtida verkan helt eller delvis med hjälp av kontaktinformationen som finns i sektion 19.

Vi erbjuder dig många val gällande vår användning och vårt avslöjande av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

 • Om du vid något tillfälle inte längre vill ta emot e-post med marknadsföring från oss ber vi dig informera oss om detta via e-post, telefon eller brev med hjälp av kontaktinformationen i sektionen ”Kontakta oss” nedan eller genom att använda funktionen för att avbryta prenumerationen i det e-postmeddelande med marknadsföring du har mottagit. Vi kan exempelvis erbjuda dig en länk för att avsluta prenumerationen i ett e-postmeddelande eller en e-postadress som du kan skriva till för att skicka en begäran om att inte längre motta dessa meddelanden. I din begäran ska du ange att du inte längre vill ta emot e-post med marknadsföring från oss.
 • Dessutom kommer vi inte avslöja dina personuppgifter för tredje part, inte heller för våra dotterbolag, för den tredje partens direkta marknadsföringssyften förutom om vi har ditt uttryckliga samtycke till en sådan överföring och användning av personuppgifter.

Observera att förändringar inte alltid träder i kraft omedelbart. Vi kommer att sträva efter att uppfylla din begäran så snabbt som det rimligen är möjligt. I sådana fall skulle vi inte nödvändigtvis ta bort alla dina personuppgifter från vår databas/våra databaser, men vi skulle vidta åtgärder för att försöka observera och respektera dina ändrade inställningar. Vi ber dig också observera att om du väljer att inte ta emot marknadsföringsrelaterade meddelande från oss kan det hända att vi ändå sänder dig viktiga administrativa meddelanden och du kan inte välja bort att motta administrativa meddelanden.
 

8.   Hur vi kan komma att samla in övrig information

Vi och våra leverantörer kan komma att samla in övrig information på ett antal olika sätt, bland annat:

 • via din webbläsare eller enhet: Viss information samlas in av de flesta webbläsare eller automatiskt via din enhet, till exempel din Media Access Control (MAC)-adress, datortyp (Windows eller Macintosh), skärmupplösning, operativsystemets namn och version, enhetens tillverkare och modell, språk, webbläsarens typ och version, serviceleverantör samt namn och version på webbplatserna (till exempel appen) som du använder. Vi använder denna information för statistiska ändamål och för att kontrollera att webbplatserna fungerar på rätt sätt.
 • via serverloggfiler: Din ”IP-adress” är ett nummer som din Internetleverantör (ISP) automatiskt tilldelar den dator eller enhet du använder. En IP-adress identifieras och loggas automatiskt i våra serverloggfiler när en användare besöker webbplatserna, tillsammans med tidpunkt för besöket och information om de sidor som besöktes. Insamling av IP-adresser är standard praxis på Internet och görs automatiskt av många webbplatser. Vi använder IP-adresser för ändamål som till exempel uträkning av webbplatsernas användningsnivå, hjälp att diagnostisera serverproblem samt administration av webbplatserna. Observera att vi behandlar IP-adresser, serverloggfiler och relaterad information som övrig information, utom där gällande lag kräver att vi behandlar den på annat sätt.
 • vid användning av cookies: Cookies ger webbservern möjlighet att överföra data till en dator eller enhet för dokumentation och andra syften. Vi använder cookies och annan teknologi för att bland annat ge dig bättre service med mer anpassad information och för att göra det lättare för dig att få åtkomst till och använda webbplatserna i fortsättningen. Om du inte vill att information samlas in med hjälp av cookies finns det en enkel procedur i de flesta webbläsare som ger dig möjlighet att avböja användandet av cookies. Du hittar mer information om cookies på http://www.allaboutcookies.org/. För att läsa mer om hur vi använder cookies inom EU, läs vår cookiepolicy
 • vid användning av Adobe Flash-teknik (inklusive Flash Local Stored Objects (”Flash LSO”)) och annan liknande teknik: Vi kan komma att använda Flash LSO och annan teknologi för att bland annat samla in och lagra information om din användning av webbplatserna. Om du inte vill att Flash LSO ska lagras på din dator eller enhet kan du ändra inställningarna i din Flash-spelare så att Flash LSO-lagring blockeras med hjälp av verktygen under fliken Website Storage Settings. Du kan också kontrollera Flash LSO genom att gå till fliken Global Storage Settings och följa instruktionerna (som kan omfatta instruktioner som förklarar bland annat hur man raderar existerande Flash LSO (som kallas för "information" på Macromedia-webbplatsen), hur man hindrar Flash LSO från att placeras på datorn eller enheten utan att tillfrågas samt (för Flash Player 8 och senare) hur man blockerar Flash LSO som inte levereras av operatören för sidan man för tillfället besöker). Observera att då man ställer in Flash Player så att accepterande av Flash LSO begränsas kan det försämra eller hämma funktionen hos vissa Flash-program, inklusive potentiellt Flash-program som används i samband med webbplatserna och vårt onlineinnehåll.
 • vid användning av pixeltaggar, webb-beacons, clear GIF eller annan liknande teknik: Dessa kan komma att användas i samband med vissa av webbplatsernas sidor och HTML-formaterade e-postmeddelanden för att bland annat spåra aktiviteten hos användare av webbplatserna och mottagare av e-postmeddelanden, mäta hur framgångsrika våra marknadsföringskampanjer är och sammanställa statistik gällande användning och responsmängd för webbplatserna.
 • Genom sammanställning av information: Sammanställning av personlig information identifierar inte dig och andra användare av webbplatserna personligen. (Vi kan till exempel använda personlig information för att räkna ut andelen av våra användare i ett visst riktnummerområde.) Sammanställningen av personuppgifter kan även användas för statistisk analys och administration, inklusive trendanalyser, utföring av försäkringstekniska arbeten, skräddarsydd produkter och tjänster, riskbedömning och analyser av kostnader och avgifter i samband med våra produkter och tjänster.
   

9.   Hur vi kan komma att använda och lämna ut övrig information

Observera att vi kan komma att använda och lämna ut övrig information för vilka syften som helst, utom där gällande lag förbjuder detta och även när sådan användning inte följer tillämplig dataskyddslagstiftning. Om gällande lag kräver att vi behandlar övrig information som personlig information kan vi, förutom användningsområdena angivna i avsnittet "Hur vi kan komma att samla in övrig information" ovan, komma att använda och avslöja övrig information för de syften vi använder och avslöjar personlig information.

I vissa fall kan vi komma att kombinera övrig information med personlig information (till exempel kombinera ditt namn med ditt postnummer). Om vi kombinerar övrig information med personlig information kommer vi att behandla den kombinerade informationen som personlig information under den tid den förblir kombinerad.
 

10. Tredjepartswebbplatser/tredjepartsserviceleverantörer

Denna integritetspolicy tar inte upp och vi ansvarar inte för tredje parters sekretess, information eller andra aktiviteter. Detta inkluderar tredje parter som driver webbplatser som dessa webbplatser innehåller länkar till. Om en länk förekommer på webbplatserna innebär det inte att vi eller våra samarbetspartner stödjer den länkade webbplatsen.

Observera i synnerhet att webbplatserna kan innehålla länkar till e-handelswebbplatser, inklusive vissa e-handelswebbplatser under Coca-Colas varumärke. Denna integritetspolicy gäller inte för några e-handelswebbplatser som webbplatserna innehåller länkar till. Eventuella personuppgifter som du lämnar via e-handelswebbplatser lyder under integritetspolicyn på ifrågavarande e-handelswebbplats och inte under denna integritetspolicy. Vi har ingen kontroll över och ansvarar inte för användning av information som samlats in via dessa e-handelswebbplatser.

I vissa fall kan vi använda oss av utomstående betalningstjänster för att hantera inköp och/eller för att samla in donationer genom webbplatserna. I sådana fall kan din personliga information komma att samlas in av denna tredje part i stället för av oss och kommer att lyda under den tredje partens integritetspolicy i stället för denna integritetspolicy. Vi har ingen kontroll över och ansvarar inte för denna tredjepartsanvändning eller för utlämning av tredje part av dina personuppgifter. Vi gör inte någon representation som riktighet, fullständighet, aktualitet eller lämplighet för uppgifterna i dessa tredjeparters egna integritetspolicyer. Det är ditt ansvar att läsa tredjepartswebbplatsernas integritetspolicyer noggrant innan du använder deras sidor.

Vi kan också komma att erbjuda dig tillgång till tredje parters funktioner som ger dig möjlighet att lägga upp innehåll på ditt/dina sociala mediekonton. Observera att eventuell information som du lämnar via dessa funktioner lyder under ifrågavarande tredje parts integritetspolicy och inte under denna integritetspolicy. Vi har ingen kontroll över och ansvarar inte för tredje parters användning av information som du lämnar via dessa funktioner.

Vi ansvarar inte heller för policy och rutiner för insamling, användning och avslöjande (inklusive datasäkerhetsrutiner) hos organisationer som Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM eller andra utvecklare av appar, företag som tillhandahåller appar, företag som tillhandahåller plattformar för sociala medier, företag som tillhandahåller operativsystem, företag som tillhandahåller trådlös kommunikation eller tillverkare av enheter, inklusive eventuell personlig information som du avslöjar för andra organisationer via eller i samband med appar på våra sociala medier.
 

11. Tredjepartsreklam - relaterade säljare               

Observera att våra leverantörer av online- och e-postrelaterad reklam kan komma att använda pixeltaggar, webb-beacons, clear GIF och annan liknande teknologi i samband med webbplatserna för att hantera våra marknadsföringskampanjer online och i e-post samt för att öka effektiviteten hos dessa kampanjer. Om en leverantör till exempel har placerat en unik cookie på din dator kan leverantören använda pixeltaggar, webb-beacons, clear GIF eller annan liknande teknologi för att känna igen denna cookie under ditt besök på webbplatserna och för att ta reda på vilken av vår onlinereklam som kan har fört dig till våra webbplatser. Leverantören kan också förse oss med sådan övrig information för vår användning. Observera att vi kan komma att länka sådan övrig information som våra leverantörer har försett oss med till dina personuppgifter som vi samlat in tidigare, med förbehåll för tillämplig lag och, där så krävs, ditt medgivande. Sådana kombinerade uppgifter kommer att behandlas som personuppgifter enligt denna integritetspolicy under den tid den förblir kombinerad.

Med förbehåll för tillämplig lag och, där så krävs, ditt medgivande kan vi använda företag som erbjuder tredjepartsreklam för att hantera reklamutbudet på våra webbplatser. Dessa företag kan komma att använda information (utom ditt namn, adress, e-post och telefonnummer) om dina besök på den här och andra webbplatser för att erbjuda reklam om varor och tjänster som kan intressera dig. Mer information om detta förfarande finns på http://evidon.com och mer information om vilka alternativ du har tillgång till beträffande dessa företags insamling och användning av denna information finns på http://www.evidon.com/consumers/profile_manager#tab3.
 

12. Tekniska och operativa säkerhetsåtgärder

Vi använder rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att försöka skydda de personuppgifter som vi har under vår kontroll och som kan krävas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Tyvärr går det inte att garantera att dataöverföring via Internet eller datalagringssystem alltid är 100 % säkra. Om du har anledning att misstänka att din samverkan med oss inte längre är säker (om du till exempel tror att säkerheten kring ett konto du har hos oss har komprometterats) ber vi dig omedelbart informera oss om problemet genom att kontakta oss enligt sektionen ”Kontakta oss” nedan (observera att meddelande per post kan fördröja den tid det tar för oss att reagera på problemet).
 

13. Din rätt att opponera mot, korrigera eller radera dina personuppgifter

13.1. Utövande av rätten till opposition och återkallande av samtycke för att ta emot kommersiella meddelanden på elektronisk väg:

Du har rätt att opponera mot behandling av data för att ta emot kommersiella meddelanden och när som helst, att återkalla ditt samtycke därtill, i båda fallen (opposition och återkallande) enbart genom att meddela Coca-Cola AB och Coca-Cola Services SA om detta. För att inte längre motta kommersiella meddelanden kan du skriva till:

- Hänvisande e-postadress: konsumentkontakt.se@cokecce.com, och ange din opponering eller återkallelse

Alla sådana kommunikationer kommer att beaktas av Coca-Cola AB och Coca-Cola Services SA för att försäkra dig om dina rättigheter gällande lagen om elektronisk handel och marknadskommunikation. För detta ändamål kan data kommuniceras mellan dessa enheter.

Du kan också återkalla ditt medgivande om att motta kommersiella meddelanden via e-post vid mottagandet av e-postmeddelandet.

13.2. Utövande av rätten till opponering, tillgång, rättelse och radering av data:

Coca-Cola AB och Coca-Cola Services SA informerar dig om möjligheten att utöva dina rättigheter för att få åtkomst till, ändra, avsluta och opponera mot dina personuppgifter genom skriftlig begäran ställd till Coca-Cola AB and Coca-Cola Services SA till följande adress: Kundservice vid Coca-Cola Enterprises Sverige AB eller via e-post till konsumentkontakt.se@cokecce.com.

Din begäran kommer att beaktas av Coca-Cola AB och Coca-Cola Services SA för att säkerställa utövandet av dina rättigheter i filerna som varje enhet är ansvarig för. För detta ändamål kan dina personuppgifter och din begäran kommuniceras mellan dessa enheter.
 

14. Kvarhållningsperiod

Vi kommer att behålla din personliga information under den tid som krävs för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy utom i fall där en längre kvarhållningsperiod krävs eller tillåts enligt lag.
 

15. Webbplatsanvändning

Webbplatserna riktar sig till personer som är 16 år eller äldre. Vi ber personer under 16 år att inte lämna ut personuppgifter genom webbplatserna.

Det kan finnas en åldersbegränsning för vissa webbplatser eller appar, baserat på vad som är lämpligt att visa för en viss ålder eller vad som är juridiskt tillåtet enligt lag. Där åldersbegränsningar förekommer kommer detta att tydligt markeras på Coca-Colas digitala plattform och du kan behöva verifiera din ålder innan du fortsätter.

Föräldrar bör vara medvetna om att alla personuppgifter som frivilligt lämnas ut av deras barn eller av andra personer i chattmeddelanden, forum, e-postutväxlingar eller som anges via andra kommunikationssätt kan resultera i oönskade meddelanden, e-postmeddelandet och kontakter från andra parter. Coca-Cola uppmuntrar föräldrar att uppfostra sina barn att använda Internet på ett ansvarsfullt och säkert sätt.
 

16. Överföring över nationsgränserna

I den mån det är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och efter att ha uppfyllt alla relevanta villkor för lagring och/eller överföring av personuppgifter, kan din personliga information lagras och bearbetas i alla länder där vi har anläggningar eller tjänsteleverantörer. Dessa länder kan ha dataskyddslagstiftning som skiljer sig från ditt land. Vi kan efter eget gottgörande och när det krävs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning be dig om ett uttryckligt medgivande för att överföra dina personuppgifter på relevanta sidor på denna webbplats, bland annat genom att be dig att klicka i en ruta för att indikera detta.

Användare som befinner sig inom den Europeiska unionen bör känna till att deras personuppgifter kommer att överföras till länder eller områden utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I så fall kommer vi att se till att lämpliga skyddsåtgärder baserade på EU:s normer (t.ex. kontraktsarrangemang) införs för att på lämpligt sätt skydda dina personuppgifter
 

17. Tillämplig lagstiftning

Varhelst denna integritetspolicy refererar till tillämplig lag och tillämpliga dataskyddslag innebär det den belgiska och den svenska lagstiftningen.

18. Uppdateringar av denna integritetspolicy

Vi kan ändra den här integritetspolicyn från tid till annan, inklusive väsentliga ändringar om de cookies vi använder. Vi kommer att kräva ditt godkännande för dessa uppdateringar när du loggar in på ditt konto. Om du inte accepterar ändringarna kommer du inte längre att kunna logga in på kontot.
 

19. Kontakta oss

Om du har frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss enligt följande:

 1. Du kan skicka ett e-postmeddelande till: konsumentkontakt.se@cokecce.com
 2. eller ringa oss på 020-65 60 (från utlandet: +46 8 50075118helgfria vardagar, måndag - torsdag kl. 0 och fredag kl. 10.00-15.00

Du kan skriva ut, hämta eller på annat spara ett exemplar av denna integritetspolicy (samt av eventuell ändrad version) för din egen dokumentering.

 

©2016 The Coca-Cola Company. All rights reserved.