Villkor

ANVÄNDANDE AV ANVÄNDARGENERERAT MATERIAL I ÄGDA KANALER

 

 

1. Urvalet av användargenerat material för publicering på Coca-Colas sociala medier och/eller hemsidor utförs av Coca-Cola AB, Dryckesvägen 2C, 136 89 Haninge, Sverige och/eller utsedda partners, i detta dokument sammanslagna till ”Företaget”. Användare kan ej själva ansöka för att bli utvalda. Urvalet är slutgiltigt och kan ej överklagas.

 

2. Utvalda användare måste vara 16 år eller äldre.

 

3. Urvalet sker digitalt endast, de som väljs ut måste ha tillgång till ett aktivt Facebook, Twitter, YouTube och/eller Instagram-konto.

 

4. Inget köpkrav föreligger urvalet.

 

5. Företaget identifierar regelbundet användargenererat material som är relevant för och i linje med Coca-Colas varumärkesvision och riktlinjer.

 

6. Materialet som väljs ut används sedan på Coca-Colas sociala medier-kanaler såsom Facebook, Twitter, Instagram, Youtube och Snapchat.

 

7. För materialet som väljs ut bekräftar du att du äger alla rättigheter och att dessa är skapade enligt gällande lagstiftning och ej inkräktar på någon annans copyright, varumärke, affärshemlighet, sekretess eller intellektuella äganderätt. Du bekräftar också att materialet är fritt från virus och/eller annan skadlig programvara. Så långt som möjligt enligt gällande lag så friskriver du dig från samtliga ”moraliska rättigheter” samt liknande rättigheter med hänsyn till att kräva ägarskap kring det material du bidrar med.

8. Materialet kan endast inkludera användaren själv, inga gruppbilder eller liknande är tillåtna om inte alla deltagande personer har get sitt medgivande och godkänt dessa villkor och gett företaget tillåtelse att använda materialet. Materialet är ditt eget och ingen del av det är inhämtat från tredje part.

 

9. I tillägg så behöver alla som deltar ett giltigt Facebook, Instagram och/eller Twitterkonto.

10. Materialet väljs ut av Företaget och används av Företaget i linje med dessa villkor.

 

Tillåtelse att använda material

 

11. När materialet väljs ut så kontaktas användaren via Facebook, Twitter eller Instagram för att ge sin tillåtelse till Företaget att använda materialet I dess sociala kanaler på Facebook, Twitter, Instagram, YouTube och/eller Snapchat samt Företagets hemsidor. Användaren ombeds att bekräfta tillåtelsen och dessa villkor genom att svara via en specifik hashtag.

 

12. Ett direkt svar på det Företagets förfrågan genom användandet av den specifika hashtaggen är ett måste. Om Företaget ej fått svar inom 7 dagar så kommer materialet ej att användas.

 

13. Materialet kan efter accepterandet av villkoren automatiskt publiceras på Coca-Colas Facebook, Instagram, Twitter, Youtube och/eller Snapchat eller andra av Företaget ägda kanaler. Du tillåter därmed att din profilbild och eller profilnamn publiceras I anslutning till materialet.

 

14. Coca-Cola förbehåller sig rätten att ej använda eller ta bort materialet närsomhelst.

 

15. Om användaren själv tar bort materialet från orginalplattformen kommer Företaget ta bort materialet från dess kanaler med förbehåll för fördröjning på grund av tekniska orsaker. Det är användarens skyldighet att meddela Företaget om hen vill att materialet skall tas bort.

 

 

Överföring av rättigheter

 

16. Genom att godkänna dessa villkor ger användaren Coca-Cola och dess partners en icke exklusiv, global, oåterkallelig, rätt att använda materialet på det sätt som beskrivits på dess Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat samt hemsidor. Detta utan att någon ersättning utgår till användaren.

 

17. Material tillgängligt för tredje part via delningsfunktionalitet och verktyg via sociala medier.

 

18. För dessa ändamål ska Coca-Cola ha rätten att redesigna, arkivera, återskapa, sprida, visa, publikt återskapa och/eller göra tillgängligt för allmänheten. Coca-Cola har även rätten att klippa, redigera, anpassa och modifiera hela eller delar av materialet.

 

19. Användaren är ansvarig för alla utgifter om det uttryckligen inte star annat i dessa villkor.

 

20. Oläsligt, korrupt eller material som av andra anledningar inte överensstämmer med dessa villkor är ej giltigt.

 

21. Företaget och dess partners kommer endast att använda personlig information tillhandahållen av användaren för att administrera materialet om inte annat avtalats mellan användaren och Företaget. 

 

22. Företagets beslut är bindande rörande allt som rör denna aktivitet.

 

23. I den mån möjligt enligt lag så har Företaget inget ansvar gällande skada, förlust eller skada som resultat av deltagande I denna aktivitet.

 

24. Genom att ge sin tillåtelse för Företaget att använda materialet måste användaren acceptera de gällande villkoren samt villkoren för Facebook, Twitter, Instagram, YouTube och Snapchat.

 

25. Dessa villkor (och icke kontraktila tvister som kommer som resultat av dessa) övervakas av Svensk lag och eventuella tvister avgörs vid Tingsrätten i Stockholm

 

Coca-Cola AB, Dryckesvägen 2C, 136 89 Haninge, Sverige. Om ej uttryckligen meddelats ska inga bidrag skickas till denna adress.