Integritetsmeddelande som gäller för registrering i Coca-Colas centrala databas för konsumentkommunikation.

SENAST REVIDERAD: [30/5 2018]

1. Integritetsdeklaration

2. Personuppgifter

3. Hur vi samlar in dina personuppgifter

4. Hur vi använder dina personuppgifter

5. För vem avslöjar vi dina personuppgifter?

6. Tredje parts webbplatser / Tredje parts tjänsteleverantörer

7. Tredje part i form av annonsrelaterade säljare

8. Vilka är dina rättigheter när det gäller vår hantering av dina personuppgifter, hur kan du tillvarata dem och hur kontaktar du oss?

9. Lagringsperiod

10. Användning av webbplatser av minderåriga och varning till föräldrar

11. Vilka överföringar av personuppgifter utanför EU genomför vi?

12. Gällande lag

13. Uppdateringar av detta integritetsmeddelande

 

1. Integritetsdeklaration

Coca-Cola Company och dess dotterbolag tar sekretessfrågor på allvar och vi vill att du ska känna till hur vi samlar in, använder och avslöjar uppgifter som är direkt eller indirekt relaterade till dig som person ("personuppgifter").

NV Coca-Cola Services SA, med registrerad företagsadress på Chaussée de Mons 1424, 1070 Bryssel (även kallad "vi", "vår" och "oss") är registeransvarig och ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter enligt detta integritetsmeddelande ("integritetsmeddelande ").

Detta integritetsmeddelande beskriver våra rutiner i samband med information som vi samlar in via aktiviteter som är kopplade till detta integritetsmeddelande inklusive webbplatser (våra ”webbplatser”) och eventuella mobila webbplatser, applikationer, widgets, och andra mobila funktioner (gemensamt kallade våra ”appar”) (alla gemensamt, appar och webbplatser, kallade ”sajterna”).

Du kommer att få möjlighet att läsa detta integritetsmeddelande i samband med att du registrerar dig på sajterna och (ii) efter registreringen genom att klicka på en länk kallad "Integritetsmeddelande" och som du hittar längst ner på webbplatsens samtliga sidor. Vi ber dig att läsa igenom detta integritetsmeddelande noggrant.

Som registrerad användare kan du använda dina inloggningsuppgifter för att få tillgång till alla sajter som är länkade till Coca-Colas centrala databas för konsumentkommunikation.

2. Personuppgifter

a. De uppgifter om dig som vi samlar in och hanterar

Det kan hända att vi samlar in och hanterar följande information om dig:

· Efternamn,

· Förnamn,

· Kön,

· Födelsedatum

· Användarnamn,

· Postadress,

· Telefonnummer (inklusive hem- och mobilnummer),

· Mailadress,

· Lösenord,

· Din profil i sociala media,

· Information om var du befinner dig,

· Hobbyer och intressen,

· Konsumtionsvanor,

· Information om webbläsare och enhet,

· Information om serverloggfil,

· Information insamlad via cookies, pixeltaggar och andra tekniker,

· Användardata för appar,

· Personuppgifter insamlade via aktivitet eller engagemang (uppgifter om och tid för aktivitet på relevanta sajter (inloggning, deltagande i reklamkampanj, frågetävling)),

· Personuppgifter relaterade till ditt interagerande med vår marknadsföringsinformation (t.ex. om du öppnar meddelanden eller inte, om du klickar på dem eller inte).

Vi ber dig att inte skicka eller avslöja några känsliga uppgifter om dig på eller via vår webbplats eller på annat sätt.

”Känslig information” är personuppgifter som berör känsliga ämnen såsom:

· ras eller etniskt ursprung,

· politiska åsikter,

· religiös eller filosofisk övertygelse,

· hälsa eller medicinskt tillstånd,

· kriminell bakgrund,

· medlemskap i fackförening,

· sexuell läggning.

3. Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:

· Via våra sajter:  Vi samlar in personuppgifter via våra sajter, t.ex. när du skapar ett konto i samband med vår centrala databas för konsumentkommunikation.

· Offline:  Vi samlar in personuppgifter från dig offline, till exempel när du kontaktar kundservice.

Med förbehåll för tillämplig dataskyddslagstiftning kan personuppgifter som du lämnar till oss via våra sajter kombineras med personuppgifter och annan information som du lämnar oss(online eller offline), eller som vi på annat sätt erhållit online eller offline:

4. Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för följande syften:

a. Besvara din begäran / Administrativ interaktivitet

· Svara på dina frågor och kommentarer samt uppfylla sådant som du begärt.

Rättslig grund för hantering: vårt legitima intresse att svara på dina frågor.

· att skicka administrativ information till dig, t.ex. information gällande sajterna och förändringar av villkor, bestämmelser och policy.

Rättslig grund för hantering: vårt legitima intresse att informera dig om utvecklingen av våra sajter.

b. Marknadskommunikation:

· Att skicka direktmarknadsföringsutskick till dig via e-post eller pushnotifieringar eller låta våra kommersiella partners (var och en kallad "kommersiell partner" och gemensamt kallade "kommersiella partners") göra dessa utskick. Direktmarknadsföring informerar dig om reklamkampanjer och andra liknande aktiviteter, om Coca-Colas och dotterbolagens produkter och tjänster (eller produkter och tjänster från våra kommersiella partners), samt ber dig svara på frågor eller delta i undersökningar med mera.

Direktmarknadsföring som skickas ut av våra kommersiella partners kan vara:

o   Till fullo skött och hanterat av våra kommersiella partners Under sådana omständigheter kommer relevant kommersiell partner, som är ansvarig för respektive marknadskommunikation, att agera som registeransvarig för hanteringen av dina personuppgifter.  Denna hantering kommer att regleras av ett dataintegritetsmeddelande, som skiljer sig från detta integritetsmeddelande och som har upprättats av berörd kommersiell partner;

o   Till fullo skött och hanterat av våra kommersiella partners Under sådana omständigheter kommer vi och relevant kommersiell partner att agera tillsammans som registeransvariga för hanteringen av dina personuppgifter. Vi kommer att teckna ett gemensamt avtal om registeransvar med relevant kommersiell partner och andemeningen i detta avtal kommer att vara tillgängligt för dig.

Rättslig grund för hantering: ditt samtycke.

Du har möjlighet att acceptera eller avböja erhållande av marknadskommunikation genom att använda preference center, id.coke.com (du klickar bara i relevant ruta om du vill motta marknadskommunikation och tar bort markeringen i rutan om du inte vill motta detta).

Du kan dra tillbaka ditt samtycke att motta direktmarknadsföring genom att klicka på länken "Avsluta prenumeration", som du hittar längst ner i alla e-postmeddelanden med marknadsföringsinnehåll eller genom att ta bort markeringen i relevant ruta i preference center, id.coke.com. Du kan också meddela oss att du vill dra tillbaka ditt samtycke via e-post, genom att ringa eller skriva till oss. Du hittar alla våra kontaktuppgifter i avsnitt 8 i detta integritetsmeddelande.

c. Personanpassning av marknadsföringsinformation:

· Vi kan eventuellt anpassa marknadskommunikationen så att den passar dig [(bland annat anpassning av annonser som visas på tredje parts webbplatser)]baserat på (i) informationen i din profil, (ii) hur du interagerar med vår webbplats (t.ex. inloggning, deltagande i reklamkampanj, tävling, undersökning)  och/eller (iii) hur du interagerar med vår marknadskommunikation (t.ex. om du öppnar våra meddelanden eller inte, om du klickar på dem eller inte).

 

Rättslig grund för hantering: ditt samtycke.

Du har möjligheten att acceptera eller avvisa anpassning av marknadskommunikation: genom att använda preference center, id.coke.com där du kan ange dina integritetspreferenser genom att markera och klicka i/ur de berörda rutorna.

Du kan dra tillbaka ditt samtycke till att tillåta anpassning av din marknadskommunikation genom att utnyttja vårt preference center, id.coke.com, och ta bort markeringen i relevant ruta. Du kan också meddela oss att du vill dra tillbaka ditt samtycke via e-post, genom att ringa eller skriva till oss. Du hittar alla våra kontaktuppgifter i avsnitt 8 i detta integritetsmeddelande.

d. IT-administration

Vi använder dina personuppgifter för att diagnostisera serverproblem, administrera sajterna och kontrollera att de fungerar på rätt sätt.

Rättslig grund för hantering: vårt legitima intresse att administrera vårt IT-system och våra nätverk.

g. Skyddande av våra intressen

· Som vi tror är nödvändigt och lämpligt: (a) för att vara överensstämmande med våra rättsliga förpliktelser;  (b) för att uppfylla en begäran från allmänhet och myndigheter, som kan omfatta allmänhet och myndigheter utanför det land där du bor; (c) för att upprätthålla våra allmänna villkor; (d) för att skydda vår verksamhet eller verksamhet som bedrivs av något av våra dotterbolag; (e) för att skydda våra rättigheter samt vår integritet, säkerhet eller egendom och/eller motsvarande för våra dotterbolag, dig eller andra; och (g) för att ge oss möjlighet att fullfölja tillgängliga gottgörelser eller begränsa skador som vi kan ådraga oss.

Rättslig grund för hantering: överensstämmelse med rättsliga skyldigheter och vårt legitima intresse att skydda vår verksamhet.

h. Fusioner, förvärv och andra företagsaffärer

· För att genomföra en förändring av verksamheten, fusion, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annan omfördelning av hela eller del av verksamheten, tillgångar eller lager (även i samband med konkurs eller liknande förfarande).

Rättslig grund för hantering: våra legitima intressen att genomföra affärsstrategin.

5. För vem avslöjar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att avslöjas för följande mottagare:

· Coca-Cola AB som hjälper oss att hantera våra sajter och vår kommunikation till dig.

· Coca-Cola European Partners AB för stöd i kommunikation

· MRM McCann, för stöd i kommunikation.

· Salesforce.com, för (i) drift av vårt CRM-system och (ii) anpassning av annonser som visas på tredje parts webbplatser.

· Janrain, för drift av rapporteringssystem rörande personuppgifter i konsumenternas profiler.

· Epam, som interagerar med Janrain.  

· Amazon, som driver sajterna.

· Beckon, som driver Marketing Dashboards och rapporteringslösningar.

· Google för molnlagring, stora frågedatabaser och anpassning av annonser som visas på tredje parts webbplatser

· Våra tredje parts tjänsteleverantörer, som förser oss med tjänster såsom stöd i kommunikation, revision och rådgivning.

· Våra kommersiella partners, med vilka vi kan ingå speciella relationer för genomförande av deras egen marknadskommunikation.   Eftersom dessa tredje parter kommer att använda dina personuppgifter i enlighet med deras egna integritetsrutiner bör du kontrollera deras webbplatser för att få information om deras integritetspolicy.

· En tredje part för att genomföra en förändring av verksamheten, fusion, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annan omfördelning av hela eller del av verksamheten, tillgångar eller lager (även i samband med konkurs eller liknande förfarande).

· Relevanta myndigheter, dotterbolag och tredje parter som vi tror är nödvändiga eller lämpliga: (a) för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser;  (b) för att uppfylla krav från allmänhet och myndigheter, som kan omfatta allmänhet och myndigheter utanför det land där du bor; (c) för att upprätthålla våra allmänna villkor; (d) för att skydda vår verksamhet eller verksamhet som bedrivs av något av våra dotterbolag; (e) för att skydda våra rättigheter samt vår integritet, säkerhet eller egendom och/eller motsvarande för våra dotterbolag, dig eller andra; och (f) för att ge oss möjlighet att fullfölja tillgängliga gottgörelser eller begränsa skador som vi kan ådraga oss.

6. Tredje parts webbplatser / Tredje parts tjänsteleverantörer

Detta integritetsmeddelande avser inte, och vi är inte ansvariga för, integritet, information eller andra aktiviteter av någon tredje part inklusive tredje part som driver en webbplats till vilken det finns en länk från våra sajter.  Att våra sajter innehåller en länk till en annan webbplats på vår webbplats innebär inte att vi eller våra dotterbolag godkänner den länkade webbplatsen.

Observera särskilt att sajterna kan innehålla en länk till e-handelswebbplatser, bland annat vissa e-handelswebbplatser med Coca-Colas varumärke.  Detta integritetsmeddelande reglerar inte någon e-handelswebbplats till vilken det finns en länk på våra sajter.  Eventuella personuppgifter som du lämnar via e-handelswebbplatsen faller under integritetsmeddelandet för denna e-handelswebbplats och inte under detta integritetsmeddelande.  Vi styr inte över och är inte ansvariga för användningen av information som samlats in av e-handelswebbplatsen.

I vissa fall kan vi utnyttja en tredje parts betalningstjänst för att hantera inköp och/eller samla in donationer gjorda via sajterna.  I dessa fall kan dina personuppgifter samlas in av tredje part och inte av oss, och kommer att regleras av tredje parts integritetspolicy, och inte av detta integritetsmeddelande. Vi styr inte över och är inte ansvariga för tredje parts användning eller avslöjande av dina personuppgifter och vi godkänner inte någon tredje part eller tredje parts webbplatser.  Vi har inga åsikter om huruvida informationen i tredje parts sekretesspolicy är korrekt, fullständig, aktuell eller lämplig. Det är ditt ansvar att noggrant läsa igenom sekretesspolicyn på tredje parts webbplats innan du använder den.

7. Tredje part i form av annonsrelaterade säljare

Observera att våra leverantörer av online- och e-postrelaterad reklam kan använda pixeltaggar, webb-beacons, clear GIF och annan liknande teknologi i samband med sajterna för att hjälpa till att hantera vår marknadsföring online och i e-post samt för att öka effektiviteten hos dessa kampanjer.  Om en leverantör till exempel har placerat en unik cookie på din dator kan leverantören använda pixeltaggar, webb-beacons, clear GIF och annan liknande teknologi för att känna igen denna cookie under ditt besök på sajterna och för att ta reda på vilken av vår onlinereklam som kan ha fört dig till våra sajter. Leverantören kan också förse oss med sådan övrig information för vår användning.  Observera att vi kan komma att länka sådan övrig information som våra leverantörer har försett oss med till dina personuppgifter som vi har samlat in tidigare.

8. Vilka är dina rättigheter när det gäller vår hantering av dina personuppgifter, hur kan du tillvarata dem och hur kontaktar du oss?

a. Dina rättigheter vid hanteringen av dina personuppgifter

Du har rätt att:

· erhålla en kopia av eventuella personuppgifter som vi har om dig;

· att begära att vi uppdaterar eller korrigerar eventuella felaktigheter i dina personuppgifter eller att komplettera personuppgifter som inte är fullständiga;

· att begära att vi slutar utnyttja dina personuppgifter för vår direktmarknadsföring.

Du har också under vissa omständigheter rätt att:

· invända mot hanteringen av dina personuppgifter;

· be oss ta bort dina personuppgifter;

· begränsa hanteringen av dina personuppgifter; och

· be oss överföra vissa personuppgifter till dig eller att överföra dem eller låta överföra dem till annan registeransvarig.

b. Utövande av dina rättigheter

Om du vill utöva någon av dina rättigheter ovan kan du kontakta oss via någon av alternativen nedan.

· Du kan skicka ett mail till oss på följande adress: konsumentkontakt.se@cokecce.com

· Du kan ringa oss på: 020-65 60 70

· Du kan skicka ett brev till oss till följande postadress:

Dryckesvägen 2C

136 89 Haninge

Sverige

c. Rätt att framföra ett klagomål till dataskyddsmyndighet

Du har rätt att framföra klagomål till relevant ansvarig myndighet (särskilt i det EU-land där du är bosatt, där du arbetar eller där det påstådda brottet ägt rum).

d. Kontakt med vår Data protection officer

Du kan kontakt vår Data Protection Officer (DPO) på förljande adress: DPO-Europe@coca-cola.com

9. Lagringsperiod

a. Vi har som målsättning att se till att dina personuppgifter är korrekta och att hålla dem uppdaterade. Vi kommer att ta bort personuppgifter som vi har om dig, då vi inte längre behöver dem.

b. I enlighet med paragraf c nedan så behåller vi dina personuppgifter för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy i ett maximum av 2 år förutom i de fall där lagen kräver att vi sparar uppgifterna längre.

c. Konton i vår konsumentdatabas som inte används inom 1 månad från skapandet (genom deltagande i kampanj eller medgivande) kommer att raderas inom 2 måndaer från skapandedatum.

Vi kommer att kvarhålla dina personuppgifter så länge som du är registrerad användare av våra sajter, utan att det menligt påverkar gällande obligatoriska lagringsskyldigheter eller begränsningsperioder:

10. Användning av webbplatser av minderåriga och varning till föräldrar

Sajterna riktas till personer som är 13 år eller äldre med föräldrars tillstånd tills personen fyllt 16 år. Vi ber att personer under 13 år inte lämnar sina personuppgifter via våra sajter.   Vi reserverar oss för rätten att när som helst begära bevis på föräldrars tillåtelse att hantera minderårigas personuppgifter.

För vissa sajter och appar kan det förekomma åldersbegränsningar, baserat på vad som är lämpligt att visa för vissa åldersgrupper eller vad som är tillåtet enligt lag.   Där speciella åldersbegränsningar gäller markeras detta tydligt på relevant sajt och vi kan ställa frågor för att verifiera din ålder innan du får fortsätta.

11. Vilka överföringar av personuppgifter utanför EU genomför vi?

För att uppfylla syftet som beskrivs i detta integritetsmeddelande överför vi dina personuppgifter till länder, som inte kan säkerställa en korrekt skyddsnivå, såsom United States of America. I sådana fall regleras våra överföringar av personuppgifter av följande säkerhetsfunktioner i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, för att garantera att dina personuppgifter är skyddade på ett lämpligt sätt:

- Standarddataskyddsklausuler antagna av EU-kommission under artikel 46 paragraf 2 i dataskyddsförordningen (klicka här för att se EU-kommissionens beslut om standard kontraktsklausuler för överföring till datahanterare i tredje länder); och

- EU-USA Integritetsskydd för överföringar till enheter belägna i USA (klicka här för att få tillgång till EU-kommissionens beslut angående EU-USA Integritetsskydd).

För att erhålla relevant information om eventuella överföringar av dina personuppgifter till länder som inte kan säkerställa en korrekt skyddsnivå (inklusive relevanta överföringsmetoder), ber vi dig att kontakta vår Data Protection Officer på denna adress DPO-Europe@coca-cola.com.

12. Gällande lag

Detta integritetsmeddelande styrs av och ska tolkas i enlighet med belgisk lag, och alla andra tillämpliga lagar inom EU.

13. Uppdateringar av detta integritetsmeddelande

a. Du kan ta reda på när detta integritetsmeddelande senast ändrades genom att kontrollera "SENAST ÄNDRAT" längst upp på sidan.

b. Alla planerade ändringar av detta integritetsmeddelande kommer att meddelas dig i god tid innan ändringarna träder i kraft.

Du får skriva ut, ladda ner eller på annat sätt spara en kopia av detta integritetsmeddelande (och även eventuellt reviderad version) för din egen räkning.

 

 

Copyright 2018 The Coca-Cola Company. Med ensamrätt.