VÄTSKEBALANS - PRESTATION

FÖRE TRÄNINGEN

Det är viktigt för den totala prestationen att påbörja träningen med rätt vätskebalans i kroppen. Att se till att inta vätska regelbundet under dagen kan göra stor skillnad.

UNDER TRÄNINGEN

Många faktorer kan påverka ditt ideala vätskeintag: din individuella svettproduktion, träningens varaktighet och intensitet samt väderförhållandena. Övervaka din vätskeförlust genom att väga dig omedelbart före och efter träningen. Om du förlorar 2 % eller mer av din kroppsvikt är detta ett tecken på att du behöver dricka mer.1

Drick större mängder vätska i början av träningen och fortsätt att inta vätska under hela träningen (lite och ofta: ~ 150 ml var 10-15:e min.)1

EFTER TRÄNINGEN

Efter träningen behöver du fylla på med både vätska och natrium som du förlorat genom att svettas. Vatten är inte det perfekta sättet att återställa din vätskebalans efter träningen, eftersom det stimulerar högt urinflöde och minskar din törst.
Om du behöver återställa din vätskebalans kommer en dryck som innehåller natrium - den mineral som man främst svettas ut - att bidra till bevarandet av den intagna vätskan och stimulerar din törst.


Konsumera 1,5 liter vätska per kg kroppsvikt du förlorat genom att svettas.1 Inta vätskan över en viss tid i stället för allt på en gång. Isotona sportdrycker är populära alternativ.

Referenser

1Sawka MN, Burke LM, Eichner ER, Maughan RJ, Montain SJ, Stachenfeld NS. American College of Sports Medicine Position Stand: Exercise and Fluid Replacement. Med Sci Sports Exerc. 2007; 39(2): 377-390.


Denna information är inte avsedd som medicinsk rådgivning och bör inte ersätta konsultation med din vårdgivare eller dietist innan du påbörjar ett nytt träningsprogram eller en ny diet.