VÄDER

VÄDER

Miljömässiga faktorer spelar också en roll när det gäller vätskebrist - om du tränar i värme torkar du ut snabbare och känner att din prestationsförmåga påverkas tidigare än om du tränar i ett svalare klimat eller temperatur.

I varmt väder

Din svettmängd kan uppgå till 2,5 liter per timme i varmt och fuktigt väder.1 Det är en stor mängd svett och om du inte ersätter den vätska och det natrium du förlorar kan en sådan stor svettförlust påverka dina prestationer.


Om du tränar och tävlar i varmt väder är det viktigt att skaffa dig erfarenhet av värme. Detta kommer hjälpa dig att lära dig hur du anpassar din träning och tävlingsstrategier samt hur mycket du måste dricka, istället för att plötsligt utsätta dig för varmt väder.

I kallt väder

Om du tränar i svalare förhållanden (under 10 °C) är ditt vätskebehov ofta lika stort som under varma förhållanden.4

Det som är viktigt att komma ihåg när det gäller träning under svalare förhållanden är därför att vara uppmärksam på vätskeintaget.

Många vintersporter utövas också på högre höjder – t.ex. bergsklättring och flygsporter. Idrottare kan också dra nytta av träning på högre höjder för att öka sina prestationer inför viktiga tävlingar. På högre höjder är luften tunnare och innehåller mindre syre, men den är också torrare, vilket leder till att mer vätska lämnar kroppen passivt (genom luftvägarna och huden). Det är därför människor blir torra i halsen och får spruckna läppar de första dagarna de tillbringar på hög höjd. Det finns bevis på att förändringar i kroppens vätskebalans kan bidra till höjdsjuka (AMS).5

Luften har en tendens att inte bara vara torrare utan även kallare, vilket i enlighet med diskussionen ovan minskar törsten. Det är viktigt att konsumera mer vätska för att neutralisera det ökade vätskebehov som uppstår på höga höjder. Fokusera på att upprätthålla urinproduktionen (blek i färgen) och se även till att kompensera för den vätskeförlust som sker under träningen.

Referenser

1 Rehrer NJ, Burke LM: Sweat losses during various sports. Aust J Nutr Diet 53:S13–S16, 1996.

2 Murray B. 2007. Hydration and physical performance. J. Am. Coll. Nutr., 26: 542S-548S.

3 Sawka MN, Burke LM, Eichner ER, Maughan RJ, Montain SJ, Stachenfeld NS. 2007. Exercise and fluid replacement. Med. Sci. Sports Exerc. 39: 377-390.

4 Gonzalez-Alonso J, Mora-Rodriguez R, Coyle EF. 2000. Stroke volume during exercise: interaction of environment and hydration. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol., 278: H321-H330.

5 Nerin MA, Palop J, Montano JA, Moorandeira JR, Vazquez M. 2006. Acute mountain sickness: influence of fluid intake. Wilderness Environ. Med., 17: 215-220.

Denna information är inte avsedd som medicinsk rådgivning och bör inte ersätta konsultation med din vårdgivare eller dietist innan du påbörjar ett nytt träningsprogram eller en ny diet.