HYPONATRAEMIA

HYPONATRAEMIA

Hyponatremi kan påverka uthållighetsidrottare, och uppstår när alltför mycket vatten i kroppen späder ut din natriumhalt i blodet. Detta kan inträffa när du håller på med långvarig motion (över 2 timmar) och svettas väldigt mycket, men inte lyckas fylla på med det natrium som du förlorar när du svettas eller om du dricker en stor mängd vätska med väldigt låg natriumhalt, t.ex. vatten1-4

Några symtom du kan uppleva är:
• Uppblåsthet
• Illamående
• Huvudvärk
• Förlorad koordination
• Utmattning

Hyponatremi kan vara ett problem för alla som håller på med uthållighetsidrotter, men det är mera troligt att det inträffar när du springer ett maraton för första gången. Det här kan resultera i att du blir mindre stabil, springer långsammare, svettas mer (förlorar mer natrium) och/eller frestas att dricka en större mängd vätska med för låg natriumhalt (som vatten) före, under eller efter loppet.

Det finns två skäl till att ett för stort vätskeintag kan orsaka problem. För det första att urinproduktionen minskar när du tränar, vilket begränsar kroppens förmåga att utsöndra överskottsvätska, och för det andra att du blir av med natrium när du svettas, så att kroppens natriumhalt lättare blir utspädd.

För att bekämpa hyponatremi när du tränar ska du minska intaget av vätska med låg eller ingen mängd natrium under träningen och dricka sportdryck eller drycker som innehåller mer natrium än vanligt vatten. Som med allt behövs det en balans, överkonsumera inte oavsett dryck.

Referenser

1 Sawka MN, Burke LM, Eichner ER, Maughan RJ, Montain SJ, Stachenfeld NS. American College of Sports Medicine Position Stand: Exercise and Fluid Replacement. Med Sci Sports Exerc. 2007; 39(2): 377-390.


2 Noakes T: Hyponatremia in distance runners: fluid and sodium balance during exercise. Curr Sports Med Rep1 :197 –207, 2002.


3 Twerenbold R, Knechtle B, Kakebeeke TH, et al: Effects of different sodium concentrations in replacement fluids during prolonged exercise in women. Br J Sports Med37 :300 –303, 2003.


4 Vrijens DMJ, Rehrer NJ: Sodium-free fluid ingestion decreases plasma sodium during exercise in the heat. J Appl Physiol86 :1847 –1851,1999.

Denna information är inte avsedd som medicinsk rådgivning och bör inte ersätta konsultation med din vårdgivare eller dietist innan du påbörjar ett nytt träningsprogram eller en ny diet.