REGLER OCH VILLKOR

COCA-COLA SVERIGE (COCA-COLA) UPPRÄTTHÅLLER DEN HÄR WEBBPLATSEN FÖR DIN PERSONLIGA UNDERHÅLLNING OCH INFORMATION. WEBBPLATSEN ÄR AVSEDD FÖR ANVÄNDNING AV PERSONER BOSATTA I SVERIGE.

Allmänt   
Din tillgång till och användning av den här webbplatsen är föremål för följande villkor och bestämmelser samt alla tillämpliga lagar. När du använder och surfar på den här webbplatsen accepterar du, utan begränsning eller förbehåll, dessa villkor och bestämmelser. Om du inte godkänner villkoren och bestämmelserna utan begränsning eller förbehåll, vänligen avstå från att använda webbplatsen.

Rättigheter
Varumärken
Alla varumärken på webbplatsen, vare sig registrerade eller icke-registrerade, tillhör Coca-Cola eller ägs av 3:e part och används på webbplatsen under licens. Innehållet på siten kan inte användas av Dig på annat sätt än som specifikt anges, utan skriftligt tillstånd från ägaren till materialet i fråga.

Upphovsrätt
Bilder på människor eller platser som visas på webbplatsen tillhör eller används under licens av Coca-Cola. Du eller annan person äger inte rätt att använda dessa bilder såvida inte dessa villkor och bestämmelser tillåter det, eller såvida det inte specifikt medges på någon annan plats på webbplatsen. Otillåten användning av bilder kan strida mot upphovsrätten, varumärkeslagstiftningen, persondatalagen samt kommunikationslagar och författningar

Användning av webbplatsen
Du får inte distribuera, ändra, skicka, återanvända, publicera eller använda innehållet på webbplatsen för offentliga eller kommersiella syften, inklusive dess texter, bilder, ljud och video, utan skriftligt tillstånd från Coca-Cola AB. 


Nedladdning och utskrift av – helt eller delvis – innhållet på webbplatsen kan enbart göras med skriftligt tillstånd från Coca-Cola. För material som gjorts tillgängligt för nedladdning och utskrift gäller att det enbart kan användas för eget bruk, och under förutsättning att ingen information om ägandeskap tas bort från materialet. Coca-Cola lämnar inga garantier eller utfästelser om att din användning av material som visas på webbplatsen inte gör intrång i rättigheter som tillhör tredje part som inte tillhör eller är samarbetspartner till Coca-Cola.    

Personuppgifter

Personuppgifter (till exempel namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) som du elektroniskt eller på annat sätt skickar till webbplatsen kommer att användas av Coca-Cola i enlighet med webbplatsens integritetspolicy. (add a link) Genom att använda webbplatsen samtycker du till en sådan hantering enligt beskrivningen i webbplatsens integritetspolicy. All övrig kommunikation och allt material som du skickar till webbplatsen, till exempel frågor, kommentarer, förslag eller liknande, kommer att behandlas icke-konfidentiellt och som allmän egendom. 


Ansvarsfriskrivning
Även om Coca-Cola gör rimliga ansträngningar för att införa korrekt och aktuell information på webbplatsen lämnar Coca-Cola inga garantier eller utfästelser om dess riktighet, och Coca-Cola  tar inget ansvar för eventuella fel eller brister i innehållet på webbplatsen.Du använder och surfar på den här webbplatsen på eget ansvar. Varken Coca-Cola eller dess moder/dotterbolag, eller några av dess återförsäljare, eller annan tredje part som är delaktig i webbplatsens skapande, produktion eller leverans, är ansvarig för några direkta, oavsiktliga, följdenliga, indirekta eller straffrättsliga ekonomiska skador eller förluster som kan uppstå genom din tillgång till eller användning av webbplatsen.

Virus

Coca-Cola är inte ansvarigt för, och ska inte hållas ansvarig för, någon skada eller något virus som kan infektera din datorutrustning eller annan egendom genom din åtkomst till och användning av webbplatsen eller genom nedladdning av något material.

Allt på den här webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick" utan någon som helst garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för något särskilt syfte eller icke-intrång, förutsatt att vi inte på något sätt begränsar vår lagenliga skadeståndsskyldighet enligt definitionen i del 5.


Länkar
Coca-Cola har inte granskat någon eller alla de webbplatser som länkar till den här webbplatsen och är inte ansvarig för innehållet, integritetspolicy eller säkerheten på några sidor utanför webbplatsen, eller på andra webbplatser som länkar till den här webbplatsen. Dessa länkade webbplatser inkluderar, men är inte begränsade till, Facebook, YouTube och Twitter. Närvaron av en länk till annan webbplats på webbplatsen är endast avsedd för din bekvämlighet, förekomsten av sådana länkar innebär inte att Coca-Cola godkänner eller samarbetar med de länkade webbplatserna.Coca-Cola kan vid behov revidera dessa villkor och bestämmelser och du bör därför med jämna mellanrum besöka den här sidan för att granska de aktuella villkor och bestämmelser som gäller för dig.

Dessa villkor och bestämmelser och din användning av webbplatsen regleras av gällande lagstiftning i Sverige. Tvister avseende användning av denna webbplats faller under svensk lag/domstol.Powerade® är ett registrerat varumärke som tillhör The Coca-Cola Company.

September 2014