LÖPNING

Löpning kan tyckas vara den minst komplicerade idrotten. Löpning är dock mycket mer utmanande och komplicerat än vad man skulle kunna tro.

Idag letar miljontals motionslöpare efter strategier för att förbättra sina resultat och kunna uppnå tillfredsställelsen av att springa ett nytt personbästa. Löpning omfattar ett brett spektrum av discipliner, allt från fart till uthållighet och multitävlingar, från tävlingar som varar mindre än 30 minuter till sådana som varar över 2-3 timmar.

Oavsett tävlingsform är en rätt vätskebalans och påfyllning av bränsle av avgörande betydelse för att uppfylla de olika faktorer som gör att en löpare kommer till startlinjen i toppform.
• Begränsa vätskebristen under träning och tävling genom att inta vätska.

• Kontrollera färgen på ditt urin. Om den ser ut som äppeljuice har du vätskebrist och då behöver du dricka mer. Om den ser ut som ljus citronsaft får du i dig tillräckligt med vätska.

• Få en känsla för hur mycket du svettas under träningen så att du kan anpassa dina rutiner för att säkeställa rätt vätskenivå.

• Prova med olika bränsle- och vätskestrategier när du springer för att bedöma din tolerans när du intar dessa produkter.

• Vätskebristen bör begränsas till < 2 % av kroppsvikten (dvs. 1,5 kg för en person på 75 kg).

• Kom ihåg att kolhydratladdning kräver att du trappar ner på träningen (minskar träningslängden).

• Intagna kolhydrater blir den huvudsakliga bränslekällan under den senare delen av träningen.