Användarvillkor


 

Denna webbplats från vilken du har tillgång till, dess användarvillkor (”webbplatsen”) har skapats och underhålls av  Coca-Cola AB (nedan benämnt ”Coca-Cola”, ”vi” och ”oss”).

I dessa villkor och bestämmelser betyder ’samarbetspartners’ direkta eller indirekta moderbolag, dotterbolag, sponsorer eller filialer till  Coca.Cola AB och omfattar även  buteljeringsföretag   auktoriserade av The Coca-Cola Company.

Läs nog igenom nedanstående villkor och bestämmelser (”användarvillkor”). Ditt användande av webbplatsen lyder under dessa användarvillkor.

Accepterande av villkor.

Då du skaffar dig tillgång till eller använder webbplatsen accepterar du dess användarvillkor och alla eventuella ytterligare regler som vi kan komma att lägga upp på webbplatsen.

Vi kan från en tid till en annan tid komma att göra ändringar i dessa användarvillkor (och andra ytterligare regler). Vi kan informera dig om sådana ändringar via rimligt tillvägagångssätt, samt genom att lägga upp den ändrade versionen av dessa användarvillkor på webbplatsen. Du kan se när vi senast gjorde ändringar i dessa användarvillkor under anmärkningen ”SENAST UPPDATERAD” ovan. Då du skaffar dig access till eller använder webbplatsen efter ändringar i dessa användarvillkor innebär det att du accepterar nämnda ändringar.
Webbplatsens ändamål. Webbplatsen samt dess funktioner och innehåll (enligt definition nedan) är endast ämnad för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda eller i övrigt utnyttja webbplatsen och/eller något av dess innehåll i samband med affärsverksamhet eller andra kommersiella syften (oavsett om denna sker i vinstsyfte eller ideellt). Du måste alltid använda webbplatsen och/eller dess innehåll i enlighet med gällande lagar, regler och förordningar.

Vi välkomnar besökare i alla åldrar till denna webbplats. Vissa aspekter av webbplatsen, dess funktioner och innehåll kan dock vara åldersbegränsade enligt vad som är lämpligt för olika åldrar eller tillåtet enligt svensk lag. Där åldersbegränsningar förekommer, kommer detta att tydligt markeras på webbplatsen och du kan behöva verifiera din ålder innan du fortsätter. Då du skaffar dig tillgång till och/eller använder webbplatsen bekräftar du att du är tillräckligt gammal för att lagligen ha tillstånd att acceptera dessa användarvillkor eller, om du inte är det, att du har fått föräldrars eller målsmans tillstånd att acceptera dessa användarvillkor.
Innehåll som vi tillhandahåller på webbplatsen. Coca-Cola kan komma att tillhandahålla innehåll via webbplatsen inklusive (men inte begränsat till) information, kommentarer, recensioner och annan text, fotografier, teckningar och andra bilder, filmklipp, filmer, musik och andra ljudfiler, programvaror, applikationer och spel (tillsammans kallat ”innehåll”). Vi, våra samarbetspartners och/eller licensgivare äger allt innehåll som tillhandahålls via webbplatsen. Detta innehåll lyder under rättigheter och lagar gällande upphovsrätt, varumärken och övrig immateriell äganderätt. Om inte annat uttryckligen anges har du inte rätt att på något sätt eller i någon form reproducera, modifiera, sprida eller på annat sätt exploatera vårt innehåll utan föregående tydligt och klart tillstånd.

Du bekräftar vidare att du är medveten om att själva webbplatsen skyddas av upphovsrättslag. Dessutom bekräftar du att du är medveten om att The Coca-Cola Company  äger varumärkena ”Coca-Cola”, ”Coke” ’Fanta’  liksom ett flertal andra  varumärken och logotyper. Alla övriga varumärken som används på webbplatsen tillhör respektive ägare. Varumärkena och  logotyperna får endast användas i samband med varor producerade av Coca-Cola eller med uttryckligt tillstånd från Coca-Cola. För att undvika tveksamheter får företagslogotypen Coca-Cola endast användas av Coca-Cola.

Ibland kan vi göra visst innehåll tillgängligt för dig för specifika, begränsade ändamål, t.ex. för att hämta eller på annat sätt reproducera innehållet. Vi kommer uttryckligen att ange för vilket innehåll sådant tillstånd gäller och vilka specifika användarvillkor som gäller för nämnda innehåll. Dessa specifika användarvillkor kan ange restriktioner gällande ditt användande av innehållet, inklusive (men inte begränsat till) antalet gånger du kan hämta innehållet, för vilka ändamål du kan använda innehållet och med hur många enheter du kan få tillgång till innehållet. Innan du får tillgång till sådant innehåll på webbplatsen kan du komma att behöva acceptera de specifika användarvillkor som gäller för innehållet.

OBSERVERA ATT OTILLÅTEN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN (INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, PROGRAMVARA SOM TILLHANDAHÅLLS VIA WEBBPLATSEN) I VISSA JURISDIKTIONER KAN MEDFÖRA SKADESTÅNDSSKYLDIGHET OCH ANDRA CIVILA ELLER KRIMINELLA STRAFFÅTGÄRDER, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG.
[T1] Innehåll som du delar med oss. Vi kan komma att inkludera funktioner på webbplatsen som ger dig möjlighet att dela innehåll med oss och andra användare på webbplatsen. Observera att innehåll som du delar med dig av via webbplatsen kan komma att bli offentligt åtkomligt. Du ger Coca-Cola och dess samarbetspartners en världsomspännande, icke-exklusiv, överförbar, royaltyfri, evig, oåterkallelig rätt och licens att, utan att kompensera dig: (a) använda, reproducera, distribuera, ändra (inklusive, men utan begränsning, redigera, förändra, översätta och omformatera), hämta, skicka, visa och framföra, offentligt eller på annat sätt, sådant innehåll, i alla nu kända media eller hädanefter utvecklade sådana, för
Coca-Cola och/eller dess samarbetspartners affärsverksamhet och (b) underlicensiera de ovannämnda rättigheterna, i flera led, i enlighet med vad gällande lag maximalt tillåter. De ovannämnda licenserna fortlever om du av någon anledning upphör att använda webbplatsen enligt nedanstående beskrivning. För allt innehåll du delar via webbplatsen garanterar och föreställer du att du innehar alla rättigheter att överlåta dessa licenser och att sådant användarinnehåll samt ditt lämnande eller skapande av detta på webbplatsen överensstämmer med gällande lagstiftning, regler och föreskrifter och inte överträder eller på annat sätt strider mot tredje parts upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet, sekretess, andra immateriella rättigheter eller övriga rättigheter, samt vidare att innehållet är fritt från virus och annan skadlig kod. Du avsäger dig också, i den mån detta är tillåtet enligt lag, oåterkalleligt alla ”moraliska rättigheter” eller andra rättigheter beträffande tillskrivning av författarskap eller integritet av material gällande allt användarinnehåll som du lämnar in. Observera att vi inte ber om eller uppmuntrar till lämnande av innehåll som innehåller idéer eller förslag gällande webbplatsen, vår verksamhet eller våra samarbetspartners. Om du skickar oss idéer eller förslag, oavsett ämne, medför det inte att vi eller våra samarbetspartners har några skyldigheter i samband med dessa idéer eller förslag och vi kan använda dessa för vilket syfte vi vill.
Uppföranderegler. Då du använder webbplatsen accepterar du att följa följande ”uppföranderegler” som från en tid till en annan tid kan komma att uppdateras av oss. Coca-Cola kommer att till fullo samarbeta med polismyndigheter och/eller domstolsbeordranden som ber eller beordrar Coca-Cola att avslöja identiteten hos personer som har brutit mot uppförandereglerna, inklusive (men inte begränsat till) personer som har lagt upp information eller material som strider mot uppförandereglerna, och Coca-Cola förbehåller sig rätten att när som helst reglera (inklusive ta bort) sådan information eller sådant material från denna webbplats. Även om vi kan komma att övervaka och reglera det innehåll som du skickar in via webbplatsen är vi inte förpliktigade att göra detta och påtar oss inget ansvar och ingen skadeståndsskyldighet i samband med innehållet och inte heller för eventuella fel, förtal, utelämnanden, osanningar, obsceniteter, hädelser, faror eller felaktigheter i sådant användargenererat innehåll på webbplatsen.
Du är förbjuden att på eller i samband med webbplatsen lägga upp eller överföra:
olagligt, hotande, ärekränkande, obscent, förargelseväckande, provocerande, vanvördigt eller rättighetsöverskridande material, eller material som kan utgöra eller uppmuntra beteende som anses utgöra brott, ge upphov till en civilrättslig process, eller på något annat sätt överträda lagen;
virus, maskar, trojanska hästar, påskägg, tidsbomber, spionprogram eller annan datakod, fil eller program som är skadligt eller invasivt eller som kan eller är ämnat att skada eller överta driften av eller bevaka användandet av någon hårdvara, programvara eller utrustning;
oombedd eller otillåten reklam, marknadsföringsmaterial, ”skräppost”, ”spam”, ”kedjebrev”, ”pyramidverksamhet”, investeringserbjudanden eller andra former av oombedda erbjudanden; samt
väsentlig, icke-offentlig information om ett företag utan korrekt tillstånd att göra detta.
Du får inte heller:
använda webbplatsen för bedrägerier eller olaglig verksamhet;
använda webbplatsen för att förtala, skymfa, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt kränka andras juridiska rättigheter, inklusive, men utan begränsning till, andras rätt till skydd av privatliv eller publiceringsrätt, och inte heller samla in personligen identifierbar information om andra användare av webbplatsen;
ge dig ut för att vara någon annan person eller enhet, inklusive någon av våra (eller våra samarbetspartners) representanter; på falska grunder påstå eller på annat sätt förfalska din samhörighet med någon person eller enhet; eller uttryckligen ange eller antyda att vi stödjer något av dina uttalanden eller något du lägger upp;
störa eller avbryta webbplatsens drift eller de servrar och nätverk som används för att göra webbplatsen tillgänglig; eller bryta mot dessa nätverks krav, procedurer, policyer eller regler;
bereda dig tillgång till eller använda webbplatsen via teknologi eller metoder utöver det vi uttryckligen angivit (inklusive, om vi inte uttryckligen angivit detta, TV-mottagarboxar, TV-spelkonsoler, digitala videoinspelare eller videospelare som förpackas och marknadsförs som TV-apparater);
hindra eller begränsa någon annan persons användning av webbplatsen (inklusive genom hackning eller vanställande av någon del av webbplatsen);
använda webbplatsen för att marknadsföra eller erbjuda försäljning eller köp av varor eller tjänster utan föregående uttryckligt tillstånd från oss;
reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller på annat sätt exploatera någon del av, användning av eller tillgång till webbplatsen i kommersiellt syfte;
utöver vad som uttryckligen tillåts enligt gällande lag modifiera, anpassa, översätta, baklängesutveckla, dekompilera eller demontera någon del av webbplatsen;
ta bort upphovsrättsmärken, varumärken eller annan äganderättsmärkning från webbplatsen eller från material härrörande från webbplatsen;
rama in eller imitera någon del av webbplatsen utan föregående uttryckligt tillstånd från oss;
skapa en databas genom att systematiskt hämta och lagra allt eller delar av webbplatsens innehåll; eller
använda någon typ av robot, spindel, webbplatssökning/hämtningsprogram eller annan manuell eller automatisk enhet för hämtning, indexering, ”skrapning”, ”datautvinning”, eller på annat sätt reproducera eller kringgå webbplatsens navigeringsstruktur eller utformning, utan föregående uttryckligt tillstånd från oss.
Länkar.

 Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser och onlineresurser. Vi ansvarar inte för och stödjer inga sådana utomstående webbplatser eller resurser. Andra webbplatser kan innehålla länkar till webbplatsen med eller utan vårt tillstånd och vi kan komma att blockera länkar till eller från webbplatsen. DITT ANVÄNDANDE AV TREDJE PARTS WEBBPLATSER OCH RESURSER SKER PÅ DIN RISK.
Dataskydd.

 Coca-Cola tar dataskydd på största allvar. Se vår sekretesspolicy      och vår cookiepolicy för information om hur vi hanterar din personliga information och cookies.
Ansvar.

VI STRÄVAR EFTER ATT HÅLLA INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS KORREKT OCH UPPDATERAD, MEN DU BEKRÄFTAR ATT DU ÄR MEDVETEN OM ATT DENNA WEBBPLATS OCH ALLT INNEHÅLL, ALL INFORMATION OCH ALLT MATERIAL SOM TILLHANDAHÅLLS VIA DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON FORM AV UTTRYCKLIGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER. COCA-COLA, DESS SAMARBETSPARTNERS OCH DERAS RESPEKTIVE LICENSGIVARE AVSÄGER SIG ALLA LAGSTADGADE OCH UNDERFÖRSTÅDDA UTFÄSTELSER, GARANTIER, VILLKOR OCH BESTÄMMELSER GÄLLANDE DENNA WEBBPLATS SAMT ALLT DET INNEHÅLL, DEN INFORMATION OCH DET MATERIAL SOM TILLHANDAHÅLLS VIA DENNA WEBBPLATS, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE ÄGANDERÄTT, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL SAMT AVSAKNAD AV KRÄNKNING AV ANDRAS RÄTTIGHETER. VI UTGER INGA LÖFTEN OM ATT DENNA WEBBPLATS ELLER INFORMATION, INNEHÅLL ELLER MATERIAL SOM TILLHANDAHÅLLS VIA DENNA WEBBPLATS KOMMER ATT VARA KORREKT, TILLFÖRLITLIGT, FULLSTÄNDIGT, FELFRITT ELLER KOMPATIBELT MED NÅGON VISS TYP AV HÅRDVARA ELLER PROGRAMVARA. UTAN ATT BEGRÄNSA OVANSTÅENDE GER COCA-COLA DESS SAMARBETSPARTNERS SAMT DERAS RESPEKTIVE DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA, AGENTER, REPRESENTANTER, LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER (A) BETRÄFFANDE TREDJE PARTS UTTALANDEN, HANDLINGAR ELLER UTELÄMNANDEN; (B) ATT DENNA WEBBPLATS OCH/ELLER ELLER DESS FUNKTIONER KOMMER ATT FINNAS TILLGÄNGLIGA I RÄTT TID, ELLER ATT TILLGÅNG TILL DENNA WEBBPLATS OCH/ELLER DESS FUNKTIONER KOMMER ATT VARA OKORRUMPERADE ELLER SÄKRA; (C) ATT DEFEKTER OCH FEL KOMMER ATT KORRIGERAS; ELLER (D) ATT WEBBPLATSEN ELLER DE SERVRAR ELLER NÄTVERK GENOM VILKA WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS ÄR SÄKRA ELLER FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER.

I DEN MÅN TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG ANSVARAR VARKEN COCA-COLA, DESS SAMARBETSPARTNERS, DESS AGENTER, ELLER ANNAN TREDJE PART SOM ÄR DELAKTIG I WEBBPLATSENS SKAPANDE, PRODUKTION ELLER LEVERANS, FÖR NÅGRA DIREKTA, OAVSIKTLIGA, FÖLJDENLIGA, INDIREKTA ELLER STRAFFRÄTTSLIGA EKONOMISKA SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM KAN UPPSTÅ GENOM ELLER I SAMBAND MED DIN TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, DESS FUNKTIONER ELLER INNEHÅLL SOM TILLHANDAHÅLLS GENOM WEBBPLATSEN, ÄVEN EFTER FÖREGÅENDE MEDDELANDE OM SÅDAN SKADA ELLER FÖRLUST. VÅRT TOTALA ANSVAR FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH INGRIPANDEN, OAVSETT OM DESSA HAR SAMBAND MED KONTRAKT, ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, VÅRDSLÖSHET) ELLER ANNAT SKA UPPGÅ TILL DET TOTALBELOPP DU BETALAT TILL OSS FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

DET ÄR MÖJLIGT ATT GÄLLANDE LAG INTE TILLÅTER BEGRÄNSNINGAR AV VISSA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UTESLUTANDEN ELLER BEGRÄNSNINGAR AV VISSA SKADESTÅNDSSKYLDIGHETER; ENDAST I DEN MÅN SÅDANA LAGAR GÄLLER FÖR DIG KAN DET HÄNDA ATT VISSA ELLER ALLA AV OVANSTÅENDE ANSVARSFRISKRIVNINGAR, UTESLUTANDEN ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER FÖR DIG OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.
[T2] Gottgörelse.

 Utom i den mån det är förbjudet enligt gällande lag samtycker du till att försvara, trygga och hålla Coca-Cola, dess samarbetspartners eller annan tredje part som är delaktig i webbplatsens skapande, produktion eller leverans, samt deras respektive chefer, tjänstemän, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare and representanter, skadeståndslösa, skyddade mot förlust, kostnader och utgifter (inklusive, men utan begränsning till, juridiska kostnader) som kan uppstå vid (a) din användning av eller aktiviteter i samband med webbplatsen; (b) någon överträdelse av dessa användarvillkor som du gör eller någon annan gör å dina vägnar via ett konto du skapar i samband med webbplatsen; eller (c) något påstående om att något innehåll som du gör tillgängligt eller skapar på webbplatsen, överträder eller på annat sätt strider mot upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet, sekretess eller annan immaterialrätt eller några rättigheter hos tredje part.
Uppsägning. Dessa användarvillkor gäller tills de sägs upp. Du accepterar att vi i den mån tillåtet, enligt eventuella gällande lagstadgade begränsningar av vår rätt att tillämpa sådana rättigheter, när som helst kan komma att säga upp din tillgång till eller användning av webbplatsen eller del därav om du bryter mot dessa användarvillkor, eller om vi har rimlig anledning att misstänka att du har brutit mot dessa användarvillkor. Efter sådan uppsägning kommer din rätt till tillgång och användning av webbplatsen omedelbart att upphöra. Du accepterar att eventuell uppsägning av din tillgång till eller användning av webbplatsen kan genomföras utan föregående meddelande till dig. Du accepterar också att varken vi eller våra samarbetspartners kommer att hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part i samband med eventuell uppsägning av din tillgång eller användning av webbplatsen. Avsnitt 2-4, 6, 8-12 och 15-16 ska fortleva om dessa användarvillkor upphör att gälla eller sägs upp.
Krav i samband med överträdelse av upphovsrätt. Information om hur du kan rapportera krav i samband med överträdelse av upphovsrätt finns i vår upphovsrättspolicy påhttp://www.coca-colacompany.com/our-company/dmca-policy.


Kontakt. Denna webbplats drivs av

Coca-Cola AB
Att: Konsumentkontakt
136 87 Haninge

Information eller klagomål. Om du har frågor eller klagomål gällande webbplatsen eller dessa användarvillkor ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till konsumentkontakt.se@cokecce.com . Du kan också kontakta oss via brev till Coca-Cola AB, Att: Konsumentkontakt, 136 87 Haninge.
Gällande lag.

 Om inte annat uttryckligen anges i detta avsnitt (14) ska dessa användarvillkor lyda under och upprättas i enlighet med svensk lag, utan beaktande av dess val av lagliga bestämmelser. Du accepterar att domstolar i Sverige har exklusiv jurisdiktion och du avsäger dig härmed alla eventuella bestridanden av jurisdiktion, plats eller obekvämt forum gällande dessa domstolar.
Övrigt. Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor skulle komma att anses som olaglig, ogiltig eller på annat sätt oupprätthållbar, ska denna bestämmelse anses kunna avskiljas från dessa villkor och ska inte påverka giltigheten och upprätthållbarheten hos resterande bestämmelser. Dessa användarvillkor innebär inte och ska inte anses innebära någon typ av partnerskaps- samrisk-, anställnings-, agentur- eller franchiseförhållande mellan dig och oss. Du får inte överlåta, överföra eller underlicensiera delar av eller alla dina rättigheter eller förpliktelser enligt dessa användarvillkor utan föregående uttryckligt tillstånd från oss. Inget undantag beviljat av någondera parten gällande överträdelse eller uraktlåtenhet i samband med dessa villkor kommer att betraktas som ett undantag från tidigare eller senare överträdelser eller uraktlåtenheter. Rubriker, bildtexter och avsnittsrubriker i dessa villkor har endast inkluderats av praktiska skäl och definierar eller förklarar på inget sätt efterföljande avsnitt eller bestämmelse. Dessa användarvillkor, tillsammans med alla avtal och uttalanden som refereras till i detsamma samt som införlivats häri genom referens, utgör hela avtalet mellan dig och oss beträffande de ämnen som tas upp häri och om inte annat anges häri ersätter dessa villkor alla eventuella tidigare eller samtida skriftliga eller muntliga avtal eller överenskommelser mellan dig och oss beträffande dessa ämnen. Meddelanden kan enligt vårt eget godtycke komma att lämnas till dig genom att de läggs upp som ett meddelande (eller länk till meddelande) på webbplatsen, per e-post eller per brev. Du accepterar utan begränsningar att en utskriven version av dessa användarvillkor samt eventuella meddelanden lämnade i elektroniskt format ska vara giltiga i samband med juridiska eller administrativa procedurer gällande eller i samband med dessa användarvillkor i samma utsträckning och enligt samma villkor som andra affärsdokument och dokumentering som ursprungligen skapats och bevarats i utskriven form. Vi kommer inte att ansvara för underlåtelse att uppfylla förpliktelser då detta sker av orsaker utanför vår kontroll. Du accepterar att våra licensgivare, som gör sitt innehåll tillgängligt för oss i samband med denna webbplats, är utomstående förmånstagare under dessa användarvillkor, med rätt att upprätthålla bestämmelser i detta avtal som direkt berör deras innehåll. Med undantag för det som anges i omedelbart föregående mening, är vår rätt att ingå, upphäva eller säga upp någon variant av, undantag från eller överenskommelse enligt dessa användarvillkor inte beroende av medgivande från någon tredje part.

Du har rätt att skriva ut, hämta eller på annat rätt spara ett exemplar av dessa användarvillkor (samt av eventuell ändrad version) för din egen dokumentering.

 ©2017 The Coca-Cola Company . Alla rättigheter förbehålles.